Geschiedenis

Geschiedenis

Eind 1983 werd door enkele enthousiaste mensen op een verjaardag gesproken over het oprichten van een buurtvereniging. Er werd een vergadering belegd voor alle mensen uit de volgende straten:

– Beatrixstraat
– Tuinstraat
– Laagstraat
– Irenestraat
– Marijkestraat
– Bernhardstraat

De vergadering werd begin 1984 gehouden bij café Nooten. Er werd een bestuur gevormd. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd. In verloop van tijd waren we thuis bij café Tivoli. Daar hebben we jarenlang onze feesten en partijen gehouden.

In de beginjaren was er een aparte activiteitencommissie, later werd het regelen van activiteiten door het bestuur overgenomen. Door de jaren heen zijn er nog steeds personen uit de begintijd in het bestuur. Er hebben wel wat wisselingen voorgedaan.

In de piektijden van Buurtvereniging Spontaan Ontstaan waren wel 75 gezinnen lid van de vereniging. Momenteel zijn ongeveer 60 gezinnen lid.

De buurt is ook verder uitgebreid met de volgende straten:

– Clausstraat
– Willem-Alexanderhof

In 2009 hebben we het 25-jarig bestaan van Spontaan Ontstaan gevierd.

In 2013 besloten we de buurt uit te breiden met de volgende straten:
– Stoomlederplein
– A. Leurisstraat
– Architect Aartsplein
– Kapelaan Raaijmakersstraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *